Näyttelyt

Muutos – Transformation

Talven ensimmäinen lumihiutale putoaa katukiveykselle ja muuttuu vedeksi. Muutos on läsnä kaikkialla ja kaiken aikaa.

Muutos on jatkuvaa prosessia ihmisen ympärillä ja ihmisessä itsessään. Ihminen muuttuu, ympäristö muuttuu. Ihmiset ja tapahtumat muuttavat toisiaan ja ympäristöä ja ympäristö ja sattumukset ihmistä.

Kuvat pohdiskelevat muutosta ja sen tuomia tuntoja ihmisen elämässä kokemuksien luomien mielikuvien kautta.


Winter’s first snowflake falls on stone setting and transforms into water. Change is present everywhere and all the time.

Change is a continuous process around the human and inside the human himself; a man changes and the environment changes. People and events affect on other people and the environment by changing them, and the environment and accidents affect on people.

The paintings contemplate a change and the feelings it brings in human’s life by the thoughts caused by the experiences one has gone through.

Hyvässä seurassa

Rauman taiteilijaseuran 70-vuotisjuhlanäyttely.